ul. Widna 4
50-543 Wrocław

Telefon
(+4871) 367 80 27

Godziny otwarcia
Pn - Pt: 7:30 - 15:30

Dolnośląska Nagroda Gospodarcza (DNG) - nagroda gospodarcza, wyróżnienie regionalne przyznawane dla wybitnych przedsiębiorców, wiarygodnych podmiotów gospodarczych i instytucji, których działalność jest istotna dla dynamicznego rozwoju regionu i promocji Dolnego Śląska. 

Nagroda została ustanowiona przez marszałka województwa dolnośląskiego, wojewodę dolnośląskiego i radę inicjatorów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego.

Wyróżnienie wręczane jest podczas Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej. Po raz drugi podczas Forum w Krzyżowej wręczone zostały Dolnośląskie Nagrody Gospodarcze. 

DNG to wyróżnienie przyznawane: podmiotom gospodarczym, instytucjom i organizacjom, w tym także samorządom terytorialnym, zawodowym, uczelnianym, a także wybitnym osobom: inwestorom, przedsiębiorcom, naukowcom. Dla każdej grupy istnieją inne kryteria przyznania nagrody.

Wybitne osobowości otrzymują statuetki za wkład w rozwój i promocję Dolnego Śląska oraz rolę, jaką odgrywają oni dla przedsiębiorczości i gospodarki naszego regionu.

Podmioty gospodarcze wyróżniane są DNG, jeżeli spełnią kryteria Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego (otrzymali go minimum pięć razy), a także globalnie działają na rzecz rozwoju naszego województwa.

Poza tym nagrody przyznawane są podmiotom, które mają szczególne osiągnięcia w realizacji Strategii Województwa Dolnośląskiego (np. kreatywność, innowacyjność, tworzenie nowych miejsc pracy).

Nagroda ma służyć budowaniu wizerunku naszego regionu jako miejsca przyjaznego ludziom i gospodarce. Z drugiej strony jej zadaniem jest budowanie pozycji laureatów na rynku, wzmacnianie ich marki.

W roku 2008 laureaci statuetki, otrzymali z rąk wicepremiera Grzegorza Schetyny

Laureaci II edycji Dolnośląskiej Nagrody Gospodarczej to:

Fabryka Wkładów Odzieżowych Camela S.A.

Mirosław Wróbel Sp. z o.o.

Zec Service Sp. z o.o.

SHH Sp. z o.o.

Biprogeo-Projekt Sp. z o.o.

Hasco-Lek S.A.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. Wrocław

EMC Instytut Medyczny S.A.

PGE Elektrownia Turów S.A.

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.

Dolnośląskie Młyny S.A.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.