ul. Widna 4
50-543 Wrocław

Telefon
(+4871) 367 80 27

Godziny otwarcia
Pn - Pt: 7:30 - 15:30

DCG dla CZM Cezal S.A. Wrocław

Dnia 17 października 2007 we Wrocławiu, odbyła się uroczystość wręczenia Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych.

Otrzymują je firmy, które swoją działalnością wnoszą istotny wkład w rozwój Dolnego Śląska, będąc jednocześnie wizytówką regionu.

Dolnośląskie Certyfikaty Gospodarcze są wzorowane na prestiżowych nagrodach, takich jak japońska Nagroda Deminga, amerykańska Nagroda Malcolma Baldriga czy Europejska Nagroda Jakości.

Dostają je firmy, które swoją działalnością wnoszą istotny wkład w rozwój Dolnego Śląska, a często są wizytówką regionu. 

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy jest przyznawany w czterech kategoriach: dla firmy małej, średniej, dużej oraz wznawiającej starania o przyznanie certyfikatu.

Oceny kandydatów dokonuje kapituła. Przy wyborze kieruje się wynikami finansowymi firmy, zatrudnieniem, stosowaniem zasad etyki i uczciwej konkurencji, kodeksu pracy czy podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników.

Nie bez znaczenia jest też zaangażowanie przedsiębiorstwa w ochronę środowiska i ekspansja na rynku krajowym i międzynarodowym. 

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy przyznaje kapituła, która dokonuje oceny wszystkich zgłoszonych kandydatów.

Tegoroczni laureaci to 29 przedsiębiorstw z Dolnego Śląska, które przeszły kolejne etapy weryfikacji i od teraz mogą posługiwać się symbolem regionalnego certyfikatu wiarygodności i jakości gospodarczej.

W zaszczytnym gronie nagrodzonych firm znalazła się również Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. Wrocław, która nabyła prawo do posługiwania się symbolem regionalnego certyfikatu wiarygodności i jakości gospodarczej.

Kolejny sukces Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. Wrocław jeszcze raz potwierdza, że nasza firma skutecznie realizuje strategię dynamicznego rozwoju, wiarygodności i budowy wzajemnego zaufania, a przyznawane nagrody i wyróżnienia pomagają jej w budowie dobrego wizerunku.

Artykuł - źródło: Gazeta Wyborcza Wrocław