Polski Angielski     Mapa strony

CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna
i co dalej...

 

Poradnik dla kandydata


Dokumenty przesyłanie do działu rekrutacji stanowią wizytówkę osoby, która je wysyła. Często są jedyną informacją, którą posiadamy na temat osoby starającej się o pracę, dlatego pełnią ważną rolę w pierwszym etapie selekcji. I

nformacje w nich zawarte są podstawą do podjęcia przez nas decyzji o dalszych rozmowach w trakcie procesu rekrutacyjnego, dlatego warto poświęcić im więcej uwagi. Poniżej przygotowaliśmy kilka podstawowych informacji, pomagających dobrze przygotować życiorys i list motywacyjny.

Jaki powinien być życiorys?

 • rzetelny
 • precyzyjny
 • zrozumiały
 • czytelny
 • poprawny językowo

Najważniejsze elementy, które powinien zawierać życiorys:

 • podstawowe dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko; numer telefonu, pod którym można się kontaktować; adres do korespondencji; adres mailowy
 • chronologiczny przebieg kariery zawodowej wraz z datami, ze wskazaniem przerw w pracy
 • krótki opis zadań wykonywanych na poszczególnych stanowiskach
 • opis osiągnięć, sukcesów, zrealizowanych projektów, wdrożeń, uproszczeń i udoskonaleń mających wpływ na funkcjonowanie firmy oraz wydarzeń, które przyniosły Tobie osobistą satysfakcję
 • ukończone szkoły, kursy i szkolenia
 • posiadane umiejętności oraz przydatne kwalifikacje

Warto zwrócić uwagę na te cechy/elementy, które mogą okazać się pomocne na stanowisku, na które aplikujesz.

List motywacyjny!

 • dostarcza informacji o motywacji kandydata do objęcia stanowiska, na które aplikuje, a także powodu poszukiwania/zmiany pracy
 • jest krótkim uzasadnieniem nawiązania kontaktu, mającym przekonać rekrutera do osoby kandydata (jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy dotychczasowe doświadczenie nie jest wprost związane ze stanowiskiem, na które aplikujesz)
 • powinien wskazywać cechy i umiejętności najbardziej przydatne na stanowisku, na które aplikuje kandydat, a także na te mocne cechy, które wyróżniają Cię od innych
 • nie powtarza informacji zawartych w życiorysie, a jedynie je uzupełnia o opis ciekawych osiągnięć
 • jest zwięzły, lecz nie ogólnikowy

Czego oczekujemy w trakcie rozmowy rekrutacyjnej?

 • opisania swoich doświadczeń
 • wskazania tych doświadczeń w karierze zawodowej, które mogą okazać się przydatne na nowym stanowisku
 • samoreklamy kandydata
 • znajomości tematu rozmowy (świadomość na jakie stanowisko się aplikuje, znajomość podstawowych faktów o CZM Cezal S.A. Wrocław)